Acne door stress?

Als moeder van twee dochters in de puberleeftijd en eigenares van INDISHA krijg ik veel vragen over acne. Het viel me op dat een aantal jongeren supergezond eet en geen voor de huid minder fijne cosmetica producten gebruikt, maar toch acne krijgt. In lichte of heftiger vorm. Terwijl andere jongeren die niet echt bezig zijn met wat ze eten, geen last van acne hebben. Ook al zien wij bijna geen pukkels, voor een jongere is ieder pukkeltje er een teveel 😀.  

Met supergezond eten - in mogelijk verband met acne - bedoel ik: suikers en koemelkproducten mijden, weinig tot geen tarwegluten eten, biologische groente en fruit, weinig (verzurend) vlees, en als er vlees gegeten wordt is dit biologisch,  voldoende water inname. En daarnaast veel beweging. 

Hormonen als boosdoener?

Het zou kunnen zijn dat de hormoonhuishouding verschil uitmaakt. Maar bij iedere puber zijn de hormonen volop in beweging, dus dat zou op het eerste gezicht niet zo'n groot verschil uit moeten maken. Alhoewel je hormoonhuishouding deels erfelijk bepaald is, heeft dit vaak maar voor 20% impact op je gezondheid. De rest wordt in belangrijke mate door je leefstijl bepaald. Die je vaak van thuis meekrijgt, waardoor het kan lijken of huidklachten ontstaan door vooral hormonale erfelijkheid. 

Naar mijn idee zou het kunnen dat de ene persoon andere triggers aan het hormoonsysteem geeft dan de ander. Waardoor bij de een wel acne en bij de ander geen of bijna geen acne ontstaat. Later in deze blog meer hierover.

Slecht kauwen en acne

Kan het goed of niet goed kauwen van voedsel een verschil uit maken vroeg ik me af. Mijn hypothese: als je je eten niet goed kauwt, gaat dit in grote brokken naar je darmen. Die dit dan niet goed kunnen verteren. Waardoor er meer afvalstoffen in het lichaam overblijven. Die onder andere je darmflora kunnen verstoren. Waardoor acne kan ontstaan.

Een aantal ouders van jongeren die last hadden van acne, al veel hieraan hadden gedaan qua lifestyle maar zonder gewenst effect,  vroeg ik of hun puber haar/zijn eten goed kauwde. Wat bleek, een groot deel deed dit niet. Bij acne lijkt het de moeite waard te proberen of beter kauwen helpt.

Onderzoek (1) lijkt dit vermoeden te bevestigen. De darmflora van mensen met matige tot ernstige acne vertoont tot tien keer vaker een overgroei aan ziek makende micro organismen, SIBO genoemd. En een lagere aanwezigheid van  goede bacteriën als Lactobacillus en Bifidobacterium.

Stress een trigger voor acne

Stress kan zeker een trigger zijn voor acne. En dus een reden dat bij een vergelijkbaar voedingspatroon, de ene jongere wel en de andere geen of bijna geen acne ontwikkelt.

In een situatie van stress, maakt je lichaam meer cortisol aan. Een hoger gehalte aan cortisol verstoort je spijsvertering. Je lichaam maakt minder spijsverteringssappen, enzymen en maagzuur aan. Dit heeft impact op je darmflora. En kan dus de vorming van acne triggeren.

Stress kan ook een 'leaky gut', een lekkende darmwand, veroorzaken. Waardoor lichaamsvreemde stoffen je lijf in lekken. Je lichaam kan hierop reageren met een acute ontsteking. Bij chronische stress ontstaan zo continue kleine zogenaamde laaggradige ontstekingen. Niet alleen in de buurt van je darmen, maar in je hele lichaam. Wat onder andere merkbaar kan zijn aan de vorming van acne. Bovendien verzwakken continue onstekingen je immuunsysteem. En hebben zo een langdurige negatieve impact op je darmflora. Wat kan zorgen voor de vorming van acne of het minder goed weggaan hiervan. 

Oude wijsheid

In een recente uitgave van het vakblad 'de Beauty Professional',  las ik dat al in 1930 de dermatologen Stokes en Pillsbury de 'Gut-Brain-Skin' theorie bedachten. Daarin beschreven ze de mogelijke relatie tussen acne vulgaris (jeugd puistjes), darmproblemen en emotionele problemen. Ook andere onderzoekers legden in die tijd de link tussen psychische stoornissen en een disbalans in de darmen. Harde bewijzen hiervoor zijn in die tijd nooit beschreven. De laatste tijd is er (gelukkig) steeds meer aandacht van onderzoekers voor de relatie tussen de darmsamenstelling en acne. Houd dus het internet in de gaten, voor nieuwe inzichten op dit gebied!

Stress reductie

Tegenwoordig zijn er een scala aan interventies om stress - ook bij jongeren - te reduceren. Denk aan yoga, meditatie en mindfullness. Maar ook een wandeling in de natuur draagt al bij. Niet iedere puber heeft hier echter zin in, omdat deze bewegingsvormen (nog) niet 'cool' zijn. Misschien helpt het als pubers ontdekken dat acne er minder van wordt 😀. Of scholen ze in het lesprogramma integreren. 

 

 (1) Dit onderzoek is echter klein en observationeel uitgevoerd. Publicatie in het Journal of dermatology (2018)

Bronnen: LaViesage, 'De Beauty Professional editie 12, 2021'